Ondernemingsrecht

Een ondernemer gaat dagelijks vele uitdagingen aan. Er wordt ondernomen, idealen worden nagestreefd en nieuwe producten worden in de markt gezet. Vaak gaat ondernemen gepaard met juridisch elementen. Wij kunnen u daarbij helpen. U kunt denken aan:

  • begeleiding overname;
  • joint venture overeenkomsten;
  • agentuur-, distributie-, en franchiseovereenkomsten;
  • algemene voorwaarden;
  • aandeelhoudersovereenkomsten;
  • geschillen tussen aandeelhouders;
  • ontbinding vennootschap onder firma;
  • beslaglegging;
  • incasso;
  • contractsonderhandelingen.

Onze rechtsgebieden: