Contractenrecht

Ondernemer en particulieren maken veel afspraken. Dat kunnen eenvoudige en meer complexe afspraken zijn, al dan niet met verstrekkende gevolgen. Om ervoor te zorgen dat deze afspraken duidelijk zijn voor alle betrokken partijen is het verstandig deze in een overeenkomst vast te leggen. Dat kan problemen bij de nakoming van de afspraken voorkomen.

Veel voorkomende elementen die in een overeenkomst opgenomen worden zijn:

  • algemene voorwaarden;
  • (tussentijdse) opzeggingsbepalingen;
  • aansprakelijkheidsbeperking;
  • garanties;
  • overmacht;
  • boetebedingen;
  • werking naar derden;
  • toepasselijkheid internationale verdragen;
  • rechts- en forumkeuzebeding;
  • arbitrage of burgerlijke rechter.

Onze rechtsgebieden: