Arbeidsrecht

Wij zijn actief op het gehele terrein van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is bij uitstek een terrein waarin naast juridische aspecten ook persoonlijke verhoudingen een rol spelen. De juridische aspecten en de persoonlijke verhoudingen betrekken wij bij onze adviezen op maat. Wij adviseren onder meer over de volgende deelgebieden: 

  • disfunctioneringstrajecten;
  • ontslag op staande voet;
  • de zieke werknemer;
  • reïntegratie / Wet Verbetering Poortwachter;
  • concurrentie- en relatiebeding;
  • flexibele arbeidscontracten / detachering / uitzending / ZZP-er;
  • statutair bestuurder;
  • medezeggenschap;
  • CAO recht;
  • reorganisatie.

Onze rechtsgebieden: