Aanpassing uren arbeidsovereenkomst, gedeeltelijke transitievergoeding

De Hoge Raad heeft de wet aangevuld door te oordelen dat bij vermindering van uren ook een gedeeltelijke transitievergoeding dient te worden voldaan door de werkgever.

Een arbeidsovereenkomst kan niet gedeeltelijk beëindigd worden. De wet voorziet simpelweg hierin niet. In de praktijk wordt dat opgelost door bijvoorbeeld de gehele arbeidsovereenkomst te laten ontbinden of toestemming tot opzegging te vragen, om vervolgens voor minder uren een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dat kan ook via het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Natuurlijk met behoud van anciënniteit.

Het probleem dat zich voor kan doen is dat, nu de wet gedeeltelijke beëindiging niet regelt, er dan geen transitievergoeding wordt voldaan. Immers, gedeeltelijke beëindiging bestaat volgens de wet niet, dus ook geen gedeeltelijke transitievergoeding.

De Hoge Raad heeft nu duidelijkheid gegeven door te oordelen dat desalniettemin de mogelijkheid moet worden aanvaard dat bij gedeeltelijk ontslag de daaraan gekoppelde aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding moet worden voldaan. Er moet dan wel sprake zijn van een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd zoals het gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Van een substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd is sprake wanneer het gaat om een vermindering van de arbeidstijd met ten minste 20% die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, dan wordt de transitievergoeding berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd rekening houdend met het loon waarop de werknemer voorheen aanspraak had.

Een mooi voorbeeld van rechtsvorming door de Hoge Raad waar de wetgever een situatie niet geregeld heeft.

Voor de praktijk biedt deze uitspraak ook wel mogelijkheden met name wanneer gedeeltelijk wordt beëindigd vanwege arbeidsongeschiktheid. Recent is het wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat de werkgever de transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid op zijn verzoek terug krijgt. De precieze datum van inwerkingtreding van deze nieuwe wet is nog niet bekend, maar de verwachting is dat een werkgever 6 maanden de tijd krijgt om een verzoek tot vergoeding tot betaling van de transitievergoeding bij UWV in te dienen tussen april en oktober 2020.

Wilt u meer informatie of heeft u concrete vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact met mij opnemen via mg@windroosadvocatuur.nl, 06-50262027

Deel via: